top of page

Karel van Spaendonck

Auteur

Ondergetekende is geboren te Tilburg. Na het eindexamen Gymnasium B is hij psychologie gaan studeren in Nijmegen. In die periode maakte hij surrealistische prenten voor het studentenblad de Vox Carolina. Van 1966-1967 was hij docent aan de kunstacademie in ’s Hertogenbosch. Nadien is hij wetenschappelijk medewerker geworden van de afdeling Medische Psychologie aan het Radboud UMC met taken in onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Hij verwierf de registratie als psychotherapeut. Over zijn werk in de patiëntenzorg schreef hij met drie collegae een boek, getiteld Functionele Klachten in de Medische Praktijk, dat in 2007 een tweede druk kreeg. In 1996 promoveerde hij op een proefschrift over de neuropsychologische aspecten van de ziekte van Parkinson. In 1998 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent. Hij is (mede)auteur van omstreeks 100 publicaties over een grote variëteit aan onderwerpen. Van 1992-2004 heeft hij in het bestuur gezeten van de Stichting Moderne Muziek Nijmegen.

Al tijdens zijn studie maakte hij via cultuurpsychologie en wijsgerige antropologie kennis met archaïsche denkpatronen die aan mythes en rituelen ten grondslag liggen. Dat tezamen met zijn fascinatie voor etnografica zette hem ertoe aan zich daarin te verdiepen. Daaruit ontstond allengs de ambitie om een spannend verhaal te schrijven waarvan het verloop slechts begrepen kan worden in termen van een zelf ontworpen, samenhangend mythisch wereldbeeld, met als resultaat het boek De Wortels van de Stad.

De boeken van Karel van Spaendonck

bottom of page